Brukervilkår

  1. OM PROLIFESTYLIST

www.prolifestylist.com eies og driftes av ProLifestylist.

 

  1. OM VILKÅRENE

Disse vilkårene regulerer din bruk av tjenestene til ProLifestylist. Hvis du bruker tjenestene, anses du for å ha lest, forstått og samtykket til disse vilkårene. Dette gjelder uavhengig av om du er registrert som bruker eller ikke. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, påloggede brukere og andre som har tilgang til nettsiden.

ProLifestylist forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldene brukervilkår.

 

  1. SIKKERHET OG INNHOLD

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto.

ProLifestylist er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten.

 

  1. IMMATERIELLE RETTIGHETER

ProLifestylist eier og innehar alle immaterielle rettigheter til www.prolifestylist.com. Enhver bruk av ProLifestylist sitt navn, varemerke, logo eller andre spesielle merkeelementer, samt innhold og bilder, er kun tillatt etter samtykke fra ProLifestylist.

 

  1. LEVERING AV TJENESTEN «SOM DEN ER»

www.prolifestylist.com og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig “som den er” og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. www.prolifestylist.com forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/eller endre tjenesten, helt eller delvis.

 

  1. ANSVARSBEGRENSNING

ProLifestylist mat as fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av din eller andres bruk av www.prolifestylist.com